Μια νέα δεκαετία…

Το 2023 είναι η χρονιά, που η Quidro γίνεται δέκα ετών. Ξεκινήσαμε το 2013, ένα εξαιρετικά φιλόδοξο project, παρέχοντας τις υπηρεσίες μας σε μια ιδιαίτερη αγορά όπως είναι αυτή της ελληνικής περιφέρειας, και ειδικότερα εκείνη της Λέσβου, χωρίς όμως να μένουμε «περιορισμένοι» σε αυτή. Όλο αυτό το διάστημα είχαμε τη χαρά να συνεργαστούμε με δεκάδες […]