Δέσμη δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ξεκίνησαν στις 23 Φεβρουαρίου 2023 και θα διαρκέσουν έως την εξάντληση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού οι αιτήσεις για τη Δέσμη Δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα. Η Δέσμη Δράσεων χωρίζεται στις τρεις παρακάτω υποδράσεις: […]