Δέσμη δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ξεκίνησαν στις 23 Φεβρουαρίου 2023 και θα διαρκέσουν έως την εξάντληση του προβλεπόμενου προϋπολογισμού οι αιτήσεις για τη Δέσμη Δράσεων για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, που στοχεύει στην αντιμετώπιση της υστέρησης των ελληνικών επιχειρήσεων στην υιοθέτηση και ενσωμάτωση των σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών στην παραγωγική τους δραστηριότητα.

Η Δέσμη Δράσεων χωρίζεται στις τρεις παρακάτω υποδράσεις:

Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στην λειτουργία τους και στοχεύουν στην κάλυψη βασικών ελλείψεων σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

  • Ποσοστό ενίσχυσης: από 50% έως 60%
  • Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 18.000€ έως 30.000€

Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ​: αφορά επιχειρήσεις, οι οποίες στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

  • Ποσοστό ενίσχυσης: από 10% έως 50%
  • Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 50.0000€ έως 650.0000€

Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ​: αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και πλέον επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

  • Ποσοστό ενίσχυσηςαπό 25% έως 60%
  • Αφορά επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού από 200.001€ έως 1.200.000€​

Μάθετε περισσότερα για τη δέσμη δράσεων εδώ.

Συνεργαστείτε μαζί μας

Στην Δράση 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» μεταξύ των επιλέξιμων δαπανών είναι και εκείνες για την κατασκευή ιστοσελίδας, e-shop ή/και mobile εφαρμογών ως πάγια στοιχεία. Ειδικότερα, οι δαπάνες αυτές μπορούν να κυμαίνονται αθροιστικά από 0% έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού και να αφορούν:

  • Ανάπτυξη ιστοσελίδων (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
  • Κατασκευή ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) (περιλαμβάνει υπηρεσίες μετάφρασης περιεχομένου)
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για έξυπνες κινητές συσκευές (πχ smartphones, tablets)

Για τις παραπάνω υπηρεσίες, μπορείτε να επιλέξετε την Quidro ως συνεργάτη σας!

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες λεπτομέρειες.